Titersessie


Wat houdt titeren in?

Met een titerbepaling wordt in het bloed bepaald hoeveel antistoffen er nog aanwezig zijn. Als er namelijk nog voldoende antistoffen zijn, dan is het niet nodig om (weer) te vaccineren omdat de hond/kat nog beschermd is voor deze ziekte. Een vaccinatie is dan onnodig.

De dierenarts houdt rekening met al factoren die mee spelen en komt zo tot een passend advies, qua vaccineren en wanneer opnieuw titeren. Bij volwassen dieren zien we meestal dat ze voldoende beschermd zijn. Maar een enkele keer mist er toch bescherming.

 

Wilt u uw hond(en) of kat(ten aanmelden voor de titersessie?

 

Onderaan de pagina kunt u een datum kiezen en reserveren.

 

Pups en kittens

 

Voor jonge dieren ligt het weer even anders dan bij volwassen dieren, omdat ze via de moeder nog antistoffen meekrijgen (de maternale antistoffen). Deze maternale antistoffen zijn echter slechts tijdelijk. Zolang er nog maternale antistoffen aanwezig zijn, is de pup/kitten beschermd en heeft een vaccinatie (nog) geen effect. Op het moment dat deze maternale antistoffen ‘op’ zijn, is het dier niet (meer) beschermd en heeft de vaccinatie een hoge kans van aanslaan.

 

Het verschilt per dier wanneer deze maternale antistoffen uitgewerkt zijn. Hierdoor worden pups en kittens vaak meerdere keren gevaccineerd in de hoop dat een van deze vaccinaties op het goede moment wordt gedaan en aanslaat. Met de titerbepaling kunnen we meten hoeveel maternale antistoffen nog aanwezig zijn. De vaccicheck (test die de dierenarts gebruikt) kan geen onderscheid maken tussen de maternale antistoffen en de antistoffen die door pup/kitten zelf aangemaakt zijn na vaccinatie. Een pup of kitten die nog niet gevaccineerd is, heeft enkel maternale antistoffen en door regelmatig (vanaf 6 weken elke 3 à 4 weken) een titerbepaling te doen kan het precieze moment voor de vaccinatie bepaald worden. Met een beetje geluk hoeft het dier dan maar 1 keer gevaccineerd de worden i.p.v. meerdere keren.

 

Bij een pup of kitten die al wel gevaccineerd is, is doorgaans het advies om minimaal 2x een titerbepaling uit te voeren. Dalen de antistoffen, dan zijn deze maternaal en is de vaccinatie niet aangeslagen en dan zal waarschijnlijk het advies zijn om te enten wanneer deze antistoffen onvoldoende zijn (te bepalen via titerbepalingen). Blijven de antistoffen gelijk, dan is de vaccinatie waarschijnlijk succesvol geweest en zal er voor een bepaalde periode worden afgetekend (doorgaans bij pups/kittens tot maximaal 1 jaar).

 

Soms slaat een vaccinatie niet (goed) aan. De redenen hiervoor zijn niet bekend, er kunnen heel veel zaken meespelen. Om dit te ondervangen wordt doorgaans 3 à 4 weken na de vaccinatie een controle titer aangeraden. Mocht de vaccinatie om de een of andere reden niet goed zijn aangeslagen, dan wordt dit aangetoond en kan er bijvoorbeeld opnieuw (eventueel met een ander merk) worden gevaccineerd en loopt de pup/ kitten niet onbeschermd rond.

 

Rabiës, kennelhoest en leptospirose

 

 

Voor Kennelhoest en Leptospirose (Ziekte van Weil) kan geen titerbepaling worden uitgevoerd. Het advies is dan ook om deze vaccinatie jaarlijks te herhalen.

 

Rabiës is verplicht wanneer men naar het buitenland gaat. Elke grensovergang telt. Dus ook even wandelen in Duitsland of België. De Rabiës-vaccinatie verloopt na 3 jaar en moet dus elke 3 jaar herhaald worden. De eerste keer (of na het verlopen van de laatste keer) duurt het 21 dagen voor de vaccinatie werkt en u met uw huisdier de grens over mag. Blijft uw huisdier in Nederland, dan is het niet nodig om tegen Rabiës te vaccineren.
Nederland is Rabiës-vrij verklaard.

 

Voor sommige landen is ook een titerbepaling voor Rabiës verplicht. In Nederland is echter slechts 1 laboratorium bevoegd deze bepaling uit te voeren. Dit kan onze dierenarts dus niet in onze showroom doen. Deze titerbepaling blijft geldig, zolang als er binnen het schema wordt gerevaccineerd (elke 3 jaar voor de vaccinatie verloopt).

 

Tijdens onze titersessie is het mogelijk de vaccinaties tegen Rabiës, Kennelhoest en Leptospirose ook te laten zetten door de dierenarts. Geef dit bij voorkeur even van tevoren door, dan zorgen we dat de dierenarts voldoende vaccinaties meeneemt.

 

 

De kosten hiervoor zijn € 30,- per vaccinatie en contant te betalen bij de dierenarts tijdens de titersessie.

 

Actieve filters

Titersessie reservering 1x hond (14 september)

De kosten voor de titerbepaling bedragen € 50,- per hond of kat. De titersessie hoeft niet direct betaald te worden maar op de dag zelf, bij voorkeur gepast, bij de dierenarts. De titeressie gaat door bij aanmelding van minimaal 10 honden of katten.

Prijs € 0,00

Titersessie reservering 1x kat (14 september)

De kosten voor de titerbepaling bedragen € 50,- per hond of kat. De titersessie hoeft niet direct betaald te worden maar op de dag zelf, bij voorkeur gepast, bij de dierenarts. De titeressie gaat door bij aanmelding van minimaal 10 honden of katten.

Prijs € 0,00